HOE SLIM REIS JIJ

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

slimmer, sneller en beter reizen in Zeeland

Doel van het Smart Mobility Onderwijs Zeeland project.

Hoe kan betere mobiliteit voorkomen dat Zeeuwse jongeren buiten de provincie gaan studeren? Met die vraag werden wij door Provincie Zeeland benaderd. Het project Smart Mobility Onderwijs Zeeland heeft als doel om de bereikbaarheid van scholen in 2022 zo optimaal mogelijk te maken.


Scalda Groen studenten als pioniers

Maar om slimme mobiliteitsconcepten te kunnen ontwikkelen, is eerst inzicht nodig in de reisbehoeften van de Zeeuwse jongeren. Samen met Lievens ontwikkelden we een strategie en campagne om studenten van het Scalda Groen College deel te laten nemen aan een onderzoek. Het Groen College biedt als enige onderwijslocatie in Zeeland ‘groene’ MBO-opleidingen. Studenten uit alle hoeken van Zeeland en daarbuiten, reizen dus naar Goes om lessen te volgen. Dit biedt een mooi potentieel om verschillende vormen van vervoer en eventuele knelpunten in kaart te brengen.


Slimme mobiliteitsconcepten uit data

Een speciale app brengt het reisgedrag in kaart van de studenten. De verzamelde data die daaruit voort komt wordt geanalyseerd en uit deze analyse worden dan weer slimme mobiliteitsconcepten ontwikkeld. Die mobiliteitsconcepten gaan ervoor zorgen dat niet alleen de studenten, maar bijvoorbeeld ook ouderen, slimmer, sneller en beter kunnen reizen binnen Zeeland. Tegelijkertijd draagt het project bij aan het positioneren van Zeeland als Living Lab op het gebied van slimme mobiliteit.

Roadshow langs de klassen

Om de studenten ervan te overtuigen dat hun bijdrage van onschatbare waarde is, organiseerden we een roadshow langs de klassen van het Scalda Groen College. Met een speciaal ontwikkelde animatie en presentatie werd de aanleiding van het project uitgelegd en deden we een persoonlijk beroep op de medewerking van de studenten. Dit resulteerde in de eerste week al in zo’n 80 actieve gebruikers (24% van het totaal aantal studenten) van de mobiliteits app.


Naar verwachting zal begin zomer 2020 een eerste grote analyse plaatsvinden van de tot dan toe verzamelde data. Alle ontwikkelingen en resultaten van dit project worden gepubliceerd op de projectpagina van de Provincie Zeeland.