Winning combinations

Opdrachtgever: Zeeland Seaports

Strategisch Masterplan

Hoe maak je een Strategisch Masterplan, waarin een meerjarenbeleid tot in detail wordt beschreven, toegankelijk en begrijpelijk? Het antwoord ligt in een goede samenwerking.

Zeeland Seaports ontwikkelde een nieuw Strategisch Masterplan waarin de organisatie de richting beschrijft die ze tot en met 2022 gaat volgen. Het uitgebreide plan beschrijft kaders, beeld en concrete doelen die de organisatie in de planperiode wil bereiken. Om de strategie duidelijk en begrijpelijk over te brengen koos het havenbedrijf voor het maken van een mooie brochure.

  Populaire versie

  De 'populaire' versie van het Strategisch Masterplan verschijnt in de vorm van een boekwerk; een handig bewaarexemplaar en naslagwerk, waarin grofweg wordt uitgelegd:

  • hoe het havenbedrijf werkt;
  • welke rol Zeeland Seaports heeft als facilitator/regisseur;
  • hoe het proces van een haven eruit ziet en;
  • wat de kerncijfers- en gegevens zijn.

   

  Een handig en handzaam naslagwerk


  De verschillende doelgroepen krijgen de beschikking over een aantrekkelijke corporate brochure met daarin uiteenlopende informatie over Zeeland Seaports. De informatie staat omschreven in heldere taal en wordt ondersteund door mooie fotografie. In veel gevallen verduidelijken infographics de cijfermatige informatie.  De brochure dient als naslagwerk, maar vormt ook een zeer belangrijke informatiebron voor geïnteresseerden in het havenbedrijf, dan wel de havens van Vlissingen en/of Terneuzen.

  Samenwerking

  Door een nauwe samenwerking tussen Zeeland Seaports en 10uur is een zeer representatieve brochure ontstaan waar beide partijen trots op zijn. Door een heldere taakverdeling en met een strakke planning aan de basis is van een beleidsmatig plan een zeer toegankelijke brochure ontstaat waar de verschillende doelgroepen nog jarenlang plezier van hebben.